เกี่ยวกับเรา

Bangkok Cells Tech

Bangkok Cells Tech เป็นบริษัทด้านการให้บริการทางการแพทย์แบบทางเลือก โดยเน้นการบำบัดภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย และการรักษาได้ลึกถึงระดับเซลล์ พร้อมทั้งการตรวจร่างกายขั้นสูงอย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้รับการตรวจ และรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ จากทีมการวิเคราะห์ และรักษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

  • มีเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทำการรักษาที่ได้มาตรฐาน

  • มีทีมนักวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

เมนู