บริการทั้งหมดของ

Bangkok Cells Tech

เวชศาสตร์ด้านความงาม

Aesthetic Medicine เป็นการศึกษาด้าน เวชศาสตร์ผิวพรรณ (ซึ่งคำนี้จะได้ยินบ่อย ๆ ในช่วงหลังและเข้าใจได้ง่ายกว่า ) ส่วนในภาษาต่างประเทศ บางคนก็เรียกง่ายๆ ว่า Cosmetic or Beauty Medicine

เพิ่มเติม…

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม หรือ osteoarthritis of knee เป็นภาวะที่กระดูกอ่อนที่รองรับน้ำหนักของเข่าเกิดการเสื่อมสภาพเเละมีกระดูกงอกร่วมด้วยทำให้เกิดการสีกันของกระดูกในข้อเเละเกิดการอักเสบ

เพิ่มเติม…

การเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือด

สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด คือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด โดยปกติเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดจะมีจำนวนน้อยมาก แต่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างมหาศาล

เพิ่มเติม…

เวชศาสตร์ชะลอวัย

Anti-aging มาจากศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ คือ Anti-aging and Regenerative medicine เป็นแนวทางการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) คือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

เพิ่มเติม…

การตรวจวัดประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาว

NK Cell Activity การตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในร่างกายของเราว่ามีระดับความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งมากน้อยแค่ไหน

เพิ่มเติม…
เมนู