แพทย์หญิงณัชชา มนต์เสรีนุสรณ์  

ผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์หญิงณัชชา มนต์เสรีนุสรณ์  ความชำนาญ : ด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย  ความสามารถทางการสื่อสาร: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การทำงาน:  2011 – ปัจจุบัน  ณัชชนกคลินิกศูนย์รวมด้านผิวพรรณและความงาม

2003-2011  พฤกษาคลินิกแพทย์ด้านผิวพรรณและความงาม

ประวัติการศีกษา : 2014  American Board of Anti-Aging Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา

2012  ประกาศนียบัตรจาก สมาคมเวชสําอางค์และศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย

2010  ประกาศนียบัตร ระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านโรคผิวหนังจาก Cardiff University

Prifysgol Caerdydd, ประเทศอังกฤษ ประกาศนียบัตรอบรม การผ่าตัดผิวหนังจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนียบัตรการบริการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังจากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

2009 ประกาศนียบัตรจากสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย

เมนู