บริการของเรา

การเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือด

การเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือด

สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด คือ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด โดยปกติเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดจะมีจำนวนน้อยมาก แต่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างมหาศาล ถ้าได้รับการกระตุ้นจาก ไซโตไคน์ หรือตัวกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกที่เหมาะสม เช่น G-CSF (สารกระตุ้นไขกระดูกซึ่งร่างกายมนุษย์สามารถผลิตได้เองตามธรรมชาติ) หรือเกิดภายหลังการฟื้นตัวของไขกระดูกของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นักวิจัยยังชี้ว่า ระดับจำนวนสเต็มเซลล์ในกระแสเลือด มีความสำคัญต่อสุขภาพ โดยผู้ที่มีระดับจำนวนสเต็มเซลล์ในกระแสเลือดที่มากพอจะมีสุขภาพดี เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งจะพบว่าระดับจำนวนสเต็มเซลล์ จะต่ำกว่าปกติ

นอกจากนี้ระดับจำนวน สเต็มเซลล์ที่ต่ำกว่าปกตินั้น ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคร้ายและการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่าง เช่น

  • โรคเส้นเลือดตีบ (Stroke)
  • โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s Disease)
  • โรคปวดหัวแบบรุนแรง (Migraine)
  • – โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction)
  • โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)
  • สุขภาพของหลอดเลือด (Vascular heart)
  • เนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ (Injured tissue)
  • การสูบบุหรี่ เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ เราสามารถเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือด ของเราเองได้อย่างปลอดภัย และไม่เจ็บตัวเลย โดยขั้นตอนที่ง่ายมาก โดยการฉีดยากกระตุ้นให้สเต็มเซลล์เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเคลื่อนย้ายออกจากไขกระดูกไปสูกระแสโลหิต เพื่อให้สามารถนำออกจากร่างกายได้โดยง่าย สะดวก และไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ การเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต ก็เหมือนการบริจาคเลือดทั่วๆ ไป และไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบ

นอกเหนือจากความสำเร็จและความปลอดภัยในการใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคเลือด โรคมะเร็ง ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายแล้ว สเต็มเซลล์ยังมีศักยภาพที่อาจช่วยภาวะสมองบาดเจ็บ โรคทางสมองบางชนิด โรคข้อเสื่อม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อุบัติเหตุ แผลเรื้อรัง จากไฟไหม้ หรือแผลเบาหวาน

เมนู