สร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย Immune Therapy

NK Cell (Natural Killer) หรือ เซลล์เพชฌฆาต

คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายของเรา เป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบตามธรรมชาติที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิด และยังเป็นหน่วยมีหน้าที่ต่อสู้ ป้องกัน และกำจัดเซลล์แปลกปลอมที่เป็นอันตราย เช่นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเ หรือ เชื้อแบคทีเรีย หรือ เซลล์มะเร็ง ได้มีรายงานถึงความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าเซลล์ชนิดอื่นถึง 100 เท่า แต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นผนวกกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น คนที่มีความเครียดสูง นอนไม่หลับ หรือทานอาหารที่ไม่เหมาะสม สูบบุหรี่ ล้วนทำลายระบบภูมิคุ้มกัน NK Cell ได้ทั้งสิ้น

ดังนั้นเราจึงควรเข้ารับการตรวจเพื่อนับจำนวนของเซลล์เพชฌฆาต (NK cell count) และวัดระดับประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็ง (NK Cell Activity) ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อและการเกิดมะเร็งได้

การหาจำนวน NK Cells Countในเลือดจะช่วยให้เราได้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และยังสามารถบอกให้ทราบอีกด้วยว่า ผู้ป่วยท่านนั้นจะมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะทำการรักษาด้วยการฉายแสงหรือไม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีจำนวน NK Cells ต่ำ จะมีความเสี่ยง ที่จะเกิดมะเร็งสูงกว่า ผู้ป่วยที่มีจำนวน NK Cells ระดับปกติ แต่ทั้งนี้ในผู้ป่วยบางราย มีจำนวน NK Cells ปกติ ก็อาจจะมีระดับการทำงานของภูมิคุ้มกัน (NK Activity) ที่ต่ำ และมีโอกาสในการเกิดมะเร็ง มากขึ้น เช่นเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่า NK Cells ของเราน้อย และการทำงานไม่ดี เราสามารถแก้ไขด้วยวิธีทางธรรมชาติ เช่นการเปลี่ยน LifeStyle การพักผ่อน การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีผลต่อ NK Cells เช่น อาหารที่มีเบต้าเคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี รวมถึงรับประทานอาหารเสริม ที่มีผลต่อภูมิคุ้มกัน

ในปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า NK Booster คือการนำเอาเลือดของเรา ที่มี NK Cells อยู่แล้ว มาเพาะเลี้ยงในห้องแล็ป เพื่อเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพก่อนที่จะนำกลับเข้าไปในร่างกาย จะช่วยสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาแข็งแรง และต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

บทความของเรา

More Similar Posts

เมนู