บริการของเรา

เวชศาสตร์ชะลอวัย

เวชศาสตร์ชะลอวัย

Anti-aging มาจากศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ คือ  Anti-aging and Regenerative medicine เป็นแนวทางการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) คือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น สำหรับภาษาไทยจะคุ้นหูกันดีในชื่อ “เวชศาสตร์ชะลอวัย”  โดยใช้เซลล์บำบัดควบคู่กับฮอร์โมนและวิตามิน

Cells Therapy (เซลล์บำบัด) คือ การนำเซลล์สุขภาพดีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปสู่ร่างกาย โดยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแต่เป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ซึ่งสามารถฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่อ่อนแอของอวัยวะเป้าหมายที่ต้องการรักษา ทำให้เซลล์ภายในร่างกายมีความต้านทานโรค ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ โดยช่วยบำบัดความเจ็บป่วย คืนสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย และคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวพรรณของคุณ ทำให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง และจะเป็นเช่นนั้นไปอย่างยาวนาน

Peripheral Blood Stem Cells: PBSCs สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด

สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด คือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด โดยปกติเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดจะมีจำนวนน้อยมาก แต่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างมหาศาลนักวิจัยยังชี้ว่า ระดับจำนวนสเต็มเซลล์ในกระแสเลือด มีความสำคัญต่อสุขภาพ โดยผู้ที่มีระดับจำนวนสเต็มเซลล์ในกระแสเลือดที่มากพอจะมีสุขภาพดี เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งจะพบว่าระดับจำนวนสเต็มเซลล์ จะต่ำกว่าปกติ

Growth Factor คือ สารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สามารถกระตุ้นให้เซลล์มีการเพิ่มจำนวน การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเซลล์ได้ เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันมีการนำ Growth Factor มาใช้ในเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-ageing Medicine) โดยมีการสกัดสาร Growth Factor จาก Placenta

เมนู